Lajving – finns det fortfarande?

Lajv är ett annat ord för levande rollspel vilket idag räknas som en fristående hobby. Deltagarna i lajv försöker exemplifiera en rollfigur i tal och uppförande. Det skiljer sig från vanligt rollspel genom att man använder rekvisita och reagerar på vad rollfigurerna gör. Under 1980-talet uppstod detta fenomen i Sverige. 1994 visades det att det gick att göra stora levande rollspel som hade 1000-tals agerande människor i. Under 90-talet gick utvecklingen av rollspel åt två håll. Den ena riktningen gick åt fantasylajv och den andra science fiction. Under 2000 talet blev den postapokalyptiska genren allt vanligare.

Idag finns det ett antal olika föreningar som arrangerar lajv. Det finns även företag som är inriktade på att göra rekvisita till just sådana levande rollspel. Är man intresserad man kan läsa om levande rollspel i Inlajv, en tidning online om just levande rollspel. Den uppdaterar med allt nytt som händer i världen runt lajv. Är man intresserad av att vara med och lära sig kan man via facebook och andra sidor hitta människor som håller på med levande rollspel. Vill man se lajv kan man söka på youtube och hitta klipp på människor som agerar i olika levande rollspel.